Tags: December 30

NI RICHARD R. GAPPI Inilathala ng Bulatlat Namulat ka nang ginarote ang Gom-Bur-Za; Kaya nabuo ang Kilusang Propaganda. Sa salita’t sulat, giit mo ang reporma Ngunit nagtengang-kawali lang ang España. Gayunman, simulain mo ay ‘di nabigo; Hinangad mong katarungan at pagbabago Tinanganan, isinigaw ni Bonifacio: Napuno ang salop, dibdib ng Pilipino. Kami ngayong mga anak…