Tags: Distributed denial of service attacks

DDoS at ang oras ng pagtutuos

Internet traffic, bandwidth, online user, DDoS, VPN, IP address, server logs at kung ano-ano pa. Masyadong teknikal ang mga termino kaya mahirap maintindihan ng ordinaryong tao. Paano ba ipapaliwanag ang pinagdaraanan ng ilang website ng alternatibong midya? At higit sa lahat, paano ba iuugnay ito sa kalayaan sa pamamahayag? Noong nakaraang taon, nakaranas ang mga…