Tags: Dr. Nemesio Prudente

(Sa alaala ng yumaong Dr. Nemesio Prudente, kasama’t kaibigan) NI E. SAN JUAN, JR. Inilathala ng Bulatlat Vol. VIII, No. 9, April 6-12, 2008 “Only connect….” –E.M. Forster, A Passage to India ….Di na umasa sa pirasong ass ni Britney Spears “sneaking into the Philippines” tuluyang sumabak ang katawan sa rali ng GABRIELA mula Rotunda…