Tags: E. San Juan

(1986-2008) NI E. SAN JUAN, JR. Inilathala ng Bulatlat Dalawampu’t dalawang taong tinipon ang lakas at binigkis ang diwa Dalawampu’t dalawang bigwas sa nguso ng imperyalismo Dalawampu’t dalawang bira sa ngipin ng berdugong militar Dalawampu’t dalawang dagok sa kilabot ng teroristang Estado Dalawampu’t dalawang hampas sa kuko ng burokrata-kapitalistang alipuris Dalawampu’t dalawang suntok sa sikmura…

NI E. SAN JUAN, JR. Inilathala ng Bulatlat Vol. VIII, No. 15, May 18-24, 2008 “Walang rebelyong nasayang, bawat isa’y hakbang tungo sa kalayaan….” — Salud Algabre, lider ng mga Sakdalista Lubhang mapanganib ang tulay na ito, delikadong nakabitin sa hangin, nakakatakot– Sana’y may iba pang daan sa kaliwang matatawid palayo sa kilabot ng gubat…

NI E. SAN JUAN, JR. Inilathala ng Bulatlat Vol. VII, No. 29, August 26-September 1, 2007 Habang humihigop ng di-kuno’y malahimalang tubig na bukal sa kanlungan ng Birhen sa Ephesus, pansamantalang natigil kami sa paglalakbay sa Turkiya, nakaligtaan kong kilatisin ang bigat ng pagsusumamo ni Lorena Santos na ilitaw ng rehimeng Arroyo ang kanyang amang…

The impending disintegration of the Arroyo regime is evidenced by its resort to intimidation, bureaucratic repression, and death squads. It is bound to implode in one big catastrophic upheaval that will unleash indiscriminate violence and dehumanizing abuses symptomatic of the advanced decay of the bankrupt neocolonial system. By E. SAN JUAN, Jr. Philippines Cultural Studies…