Tags: GELACIO GUILLERMO

NI GELACIO GUILLERMO Inilathala ng Bulatlat “Bakit Amado Guerrero?” Ginunita ng Ambot, Tulad ng elepanteng hindi nakalilimot (Alam mo na, mula sa kantang may linyang ‘Like an elephant, I’ll never forget’) Pero hindi natuto makaraan ang apatnapung taon, ang iyong alik-ik, Na kakatwang sagot at di sagot: “Ang ibig sabihin niyon Ay Beloved Warrior.” Mandirigmang…

NI GELACIO GUILLERMO Inilathala ng Bulatlat Vol. VII, No. 30, September 2-8, 2007 Tserman Mao, may pariralang binigyan mo ng kahulugang Sa tingin naming mga ordinaryong taong Walang lenteng pansipat o kaya’y masyadong mababa Ang tinutuntungan ay magkasalungat. Ito ang pang-abay na “sa madaling panahon.” Mula sa kinatatayuan mo, siniguro mo, Halimbawa, ang tagumpay ng…