Tags: Holy Week

Ni ROLAND TOLENTINO Bulatlat.com Ito ang ritwal sa telebisyon kapag semana santa, ang bombahin ang mga manonood ng biblikal at moralistikong (“inspiring,” “motivational,” “reflective”) palabas at programa. Alam mong patay si Hesus dahil sa media: buhay ang tradisyonal na media ng pabasa ng pasyon, patay ang radyo at telebisyon, at ngayon, buhay ang internet at…