Tags: indie films

Ni ROLAND B. TOLENTINO Bulatlat.com Dapat ay antitetikal ang relasyon ng mainstream at indie cinemas. Ang mainstream cinema ay tampok ang kita, ang indie cinema ay ang sining. Ang mainstream cinema ay lugmok sa kalakaran ng industriya: pamatay na skedyul ng produksyon at post-produksyon, proverbial na tumatalbog na tseke na installment na gawa at postdated…

Ni ROLANDO B. TOLENTINO Bulatlat.com Isang taon yata nang huli kaming magkita ni Mau Tumbocon, kritiko at film programmer. At dalawang taon na rin kaming tumutungo sa aming paboritong dessert at coffee na lugar sa Castro Street, at natagpuan naming muli na naghuhuntahan na naman kami tungkol sa pelikula. Pangalawang beses na ulit. May nostalgia…

May retransformasyon ng kultural na kapital ang kaakibat ng mainstreaming ng indie films. Ang dating indie filmmaker ay ngayon ay inaasahang maging astute marketers na rin ng kanyang pelikula. NI ROLAND TOLENTINO KULTURANG POPULAR KULTURA Bulatlat Volume VIII, Number 26, August 3-9, 2008 Kung bilang ang pagbabatayan, indie films na ang namamayagpag sa Pilipinas. Sila…