Tags: Joi Barrios-Leblanc

Ni Joi Barrios-Leblanc, Bayan Women’s Desk Inilathala ng (Bulatlat.com) Masayang sayaw ang cha-cha. one two, one two three Salit-salitang mga paa. one two, one two three Cha cha cha. cha cha cha. Ngunit itong cha-cha na gustong palusutin, ay bagong pag-indak sa lumang tugtugin. Sa bawat paang pumapadyak-padyak Ay may mga kamay Na siyang kumukumpas-kumpas.…

NI JOI BARRIOS-LEBLANC Inilathala ng Bulatlat Vol. VII, No. 30, September 2-8, 2007 (Para sa mga magulang nina Jonas, Karen at Sherlyn at sa pamilya nina Luisa at Nilo ng Panay) Hinahanap ko Siyang nawawala. Pinagtatagpi ang mga ebidensiya, Pinagdudugtong ang mga salaysay, Idinudulog sa hukuman. Hinahanap ko Siyang nawawala. Iwinawaksi ang masamang panaginip: Ang…

NI JOI BARRIOS-LEBLANC* Inilathala ng Bulatlat Paano babayaran Ang utang ng aking bayan? Nakayapak ang batang sinanla Para sa mga sapatos ng isang Unang Ginang. Putol ang kamay ng manggagawa, Habang lumalambi-lambitin sa daliri Ng dating Pangulo Ang kanyang mahal na tabako. Gula-gulanit ang katawan Ng magsasakang naninibilhan Sa air-conditioned na kuwadra Sa asyenda ng…