Tags: Kanlaon

Ni JHIO JAN A. NAVARRO Yanig at nginig ng isla’y hiwatig Ng hapis ng Kanlaon, ng muhi Na pinagningas ng pangangamkam Ng lupa’t labis na danak ng dugo. Kislap ng luhang nangingilid Ang andap sa tuktok Sa tuwinang ili-ili ay inaawit upang Aluin ang mga sanggol na sa dulo Ng kuwarenta y cinco’y pinagkaitan Ng…