Tags: Katipunan

Ni Richard R. Gappi Bulatlat.com Pinatay ang kanyang tatay. Pinatay ang kanyang nanay. At tulad ng batang makulit na kinikilala ang daigdig, nagtanong siya kung bakit. Nang matutuhan at matanto niya ang mga sagot, sinagot siya ng ganito: bakit ka nagtatanong? Kaya para patahimikin, sinuhulan siya. Pero nang hindi siya makuha sa santong dasalan, dinaan…