Tags: Kerima Lorena Tariman

Ni KERIMA LORENA TARIMAN Ang lahat ng bagay ay tila kiti-kiti, Palagiang kumikilos at hindi mapakali. Ang paggalaw ay kakambal ng bawat bagay, Likas na kaugnay at hindi maihihiwalay. Ang mga bagay-bagay ay kay hirap isipin, Kung walang paggalaw, kung kaya, gayundin, Ang paggalaw mismo ay di natin matatanto, Kung wala ang mga bagay dito…

Ni KERIMA LORENA TARIMAN kanina lang, tumama sa haligi ng kubo ang punglo, na gusto nilang ilibing sa kanyang bungo. at ngayon, ang bisita ay naka-plasta sa kanilang bangko, ipinagtimpla ng kape, inalok ng sigarilyo, at hinayaang maligo sa mapagpakumbabang banyo, para maging presko ang pakiramdam habang inuusisa, ng kanilang mga bibig at mata, mata…