Tags: LGBT group Bahaghari

Bulatlatan Q & A | Huntahan with Rey Salinas

“Hindi natin kayang maghintay at hindi natin kailangang maghintay. Kailangan natin na lumahok sa malawakang laban para patalsikin ang isang pabaya, pahirap at pasistang diktador na si Duterte at hindi kami takot mula sa Bahaghari na sabihin na kailangan na nating palitan ang sistema na mapang-api, ang sistema na nagpapahirap lamang sa sambayanang Pilipino.”