Tags: Manny Paquiao on same sex marriage

By KENNETH E. BAUZON Bulatlat.com MANILA — This subject is among the most animating topics in my introductory course in political science. Some students come with their ready-made views on the subject, either for or against, while some have not made up their minds. In the spirit of academic freedom and plain fairness, I assure…

Ni ROLAND TOLENTINO Bulatlat.com Ito ang paglilinaw ng pinakatanyag na boxingero’t Filipino sa naunang release hinggil sa kanyang tugon sa pagpabor ni Barrack Obama ng same-sex marriage. Ano pa rin ang problema rito? Matatanggap ang kaibang pagkatao pero may bagahe’t limitasyon ito: basta hindi sila magpapakasal, magkakaroon ng legal na estado sa patriarkal na mundo…