Tags: Marcos dictatorship

Galit at pag-ibig sa paggunita ng Batas Militar

Tunay na may batayan ang kolektibong galit na dapat na nararamdaman ng mga mamamayan. Pero pinipilit ng mga nasa kapangyarihan na huwag gunitain ang nakaraan sa makatotohanang paraan. Una, mahalagang alyado ng mga Duterte ang mga Marcos. Ikalawa, pinipilit sikilin ang kultura ng aktibismo ng kabataan. Ikatlo, binabago ang interpretasyon ng kasaysayan sa kabila ng hindi maipagkakailang datos, partikular ang pagpapalayas sa mga Marcos sa Malakanyang sa pamamagitan ng pag-aalsa ng mga mamamayan noong 1986.

#MarcosNoHero | Groups lambast celebration of Marcos’ 100th birthday

“No compromise, no immunity!” called out the protesters, saying the Marcos family should return its stolen wealth without any condition.
The groups decried that Marcos is not a hero and had amassed $10 billion dollars, plundered the country’s resources and committed massive human rights violations against the people.