Tags: protest poetry

Tugon sa ‘Luisita,’ koleksyon ng tula ni Kerima Lorena Tariman

Kailangan rin talaga sigurong tapatan ito ng babala na mag-ingat sa industriya ng akademya at propesyunal na paglikha, na pilit inaangkin ang kabuluhan ng sining at kinukulong ito sa mga mekanismo ng karangalan na siya rin mismo ang nagtatakda. Kay baba naman ng pagtingin sa sining kung yan lang ang mundong gagalawan niya. Para saan at para kanino nga ba ang ating paglikha?