Tags: RAUL FUNILAS

Ni RAUL FUNILAS Inilathala ng (Bulatlat.com) Habang may ugat na natatabunan ng tigang na lupa At nadidilig ng mahibik at mahikbing luha, Patuloy na susupang, mamamalumpong at magdadagta Ang bagong sibol na mandirigma Upang kamtin ang paglayang inaadhika Ng isang bayang dinudusta.

NI RAUL FUNILAS Inilathala ng (Bulatlat.com) May kaba ang pintig Nang may panauhing sa hangi’y umibis, Di nagpahiwatig At bumukas kusa ang pintuang pinid. Di ito inunang, Sansaglit umupo sa hapag kainan; ‘Sangyapos na suman Na aming niluto’y nasa lalamunan. Lambanog-matapang Ay dagling naglinab, pumakla’t tumabang. Magpugay ay wala Nang ang bisita ko ay biglang…

NI RAUL FUNILAS Inilathala ng Bulatlat Vol. VIII, No. 15, May 18-24, 2008 Naaanod ang palipod sa may laot, Sumusunod pasapusod nitong agos; Gumagaod gawing timog, Maninibog Na may suklob na salakot at may kutob- Buburabok ang lukaok na kumislot. Ikinunday kanang kamay. Idinawdaw Na palantaw sa malinaw na tubigan Ang panggalay na may kulay…

NI RAUL FUNILAS Inilathala ng Bulatlat Vol. VIII, No. 11, April 20-26, 2008 Ang lupa nati’y tinaniman ng apoy ng puting unggoy, At ang inani nati’y nagbabagang tansong pananaghoy. Ngayon, muling tinataniman ng nagliliyab na dragon. Anong aanihin natin pagdarapithapon? Iyan ang tanong! Isang text message ng boss ko sa aking celfon: “Tata, bring ka…

NI RAUL FUNILAS Inilathala ng Bulatlat Vol. VII, No. 30, September 2-8, 2007 Lumalagaslas na talon sa parang ng laot Ang kuluting along walang dalampasigang mayayapos. Gahiblang buhok ang agwat sa buhol ng trapik Ng sari-saring sasakyang hindi umiimik sa SLEX. Dipang lumalakad nang paluhod ang matandang babaeng Ang serbisyong dasal ay inarkila para sa…

NI RAUL FUNILAS Inilathala ng Bulatlat Vol. VII, No. 28, August 19-25, 2007 Dilang nag-aalab ang dulo ng baril, At espadang gasang sa muog ng buhay; Kapingkia’y kapwa Pilipinong tunay Igting ng labana’y maraming nakitil. Liyab nitong apoy ay hindi mapawi, Angaw ang nagdusa na ating kapatid; Ang bayan ni Huwan ay palaging sawi Na…

NI RAUL FUNILAS Inilathala ng Bulatlat Vol. VII, No. 27, August 12-18, 2007 Gunitang naglayag hanap ay alabok Na dating dumapyo’t sa aki’y humagod Noong ang panaho’y hindi nasaakop Ng bagong milenyong dagling umimbulog. Ngayo’y natitimbon sa pukas na daang Sinalisalisod ng paang magaspang, Tanging ipoipo ang nagpapatunghay Upang manalakay sa gawing kanluran. Ngayong humahaplos…