Tags: Rehas

I. Rehas Isang karsel ang dibdib; kulungan itong binibisita ng kanyang istetoskop upang tukuyin ang sakit ng kasukasuan at nakalagdang kirot sa ubod ng kalamnan. Bawat lapat at diin, kasabay nang malalim na buntung-hininga, ay maingat na paghimaymay sa s/ugat ng pag-iral. Nanumpa siya kay Hipokritus at ito ay kanyang tinanganan; mapadako man siya sa…