Tags: Rene Abiva

Ni R.B.E. ABIVA Anong kapit-tigas sa pagkakalapat ang kanilang mga labi; anong lamlam ng kanilang mga mata na wari’y tahanang walang laman o naghihingalong sinag-araw kung dapithapon; anong higpit ang pagkakasaklot ng luma’t inaamag na rosaryo sa kanilang butuhan-payat-tuyong dibdib; at paglapat ng mabangis na anino sa suwelo ng mundo’y bumabangis din ang pagbulwak ng…