Tags: Gunita ng Salita

Ito ang kultural na lohika ng estado ng bansa sa kasalukuyan—kung ano ang kalakaran para ipaliwanag ang kaganapang ekonomiya, politika at lipunan. Showbiz ang pangunahing retorika ng pambansang kaganapan. Nililikhang showbiz ang politikal at ekonomiyang arena, at ginagawang politika ang mismong kalakaran sa showbiz. Ang resulta nito ay ang administrasyon ng filter ng showbiz bilang…

May kinalaman ang lugar at tao sa uri ng pagkain kanilang inihahanda.Ang pagkain sa partikular na mga lugar ay pagkilala sa etnisidad ng mga taong lumilikha nito, pati na rin ng heograpiyang pinaghalawan ng kondisyon ng paglikha. NI ROLAND TOLENTINO KULTURANG POPULAR KULTURA Bulatlat Una kong napakinggan ang relasyon ng pagkain at lipunan sa isang…

Ang kasaysayan ng pelikulang Filipino, dulot ng simulain at pabaong ng Amerikanong kolonialismo, ay kasaysayan ng politika at politikal na ideolohiya. Ang isa ring ginawa ng postwar na pamamayagpag at pagiging global na dominant ng Hollywood films ay dalawang bagay: una, panghinain ang lokal na industriya ng maraming bansa, kasama ang Pilipinas sa huling bahagi…

Ano pa ang kapasidad ng sarili na makapagtatwa ng kahirapan? Sa lente ng buhay ng gitnang uri, ang uring afiliasyon ay nagbabago. Nagkakaroon ng pagtratraidor (betrayal) sa uring pinagmulan (class origin) para ang identifikasyon ay pumanig sa abstraksyon at materialisasyon ng gitnang uri. Abstraksyon ito dahil nga sa mas maraming pagkakataon ay dinaranas lamang ito…

Sa kapitalismo, binubura ang napakahalagang lahok ng paggawa sa transformasyon ng hilaw na materyales—mga bagay—tungo sa pagiging komoditi nito. Nawawala ang paggawa sa pagtunghay, resepsyon at konsumpsyon ng komoditi. NI ROLAND TOLENTINO KULTURANG POPULAR KULTURA Bulatlat Vol. VIII, No. 12, April 27-May 3, 2008 Sa kapitalismo, binubura ang napakahalagang lahok ng paggawa sa transformasyon ng…