Tags: short story

Hagunot muli ang bus. Tumawag ang konduktor: “Timog na! ‘Yung mga Timog diyan, alisto na! Kilos-kilos! Galaw-galaw!,” aniya. Napansin niyang malapit na sa GMA. Tinuktok niya ang mga balas sa itaas. Alisto ang drayber. Tumabi. Dali-dali siyang bumaba, habang nag-iinat-inat at inaayos ang nalukot na polo barong. NI NOEL SALES BARCELONA Bulatlat Katulad ng mga…