Tags: simsimi

Ni ROLAND TOLENTINO Bulatlat.com Ang SimSimi ay isang app (internet application) na nalikha noong 2002, maaring makipag-chat sa text o online sa personang ito. Humahalaw ang kaalaman ni SimSimi sa 10 milyong question-and-answer na ginawa ng kanyang 2.7 milyong users. May politikal na komentaryo, kabaklaan, formal na ingles, jologs na Filipino na alam si SimSimi,…