Tags: STARM

By ALMA SINUMLAG Northern Dispatch BAGUIO CITY – “Sana’y hindi maging kuwento na lamang, at kupas-kupas na mga larawan. Ang mamanahin ng susunod na salinlahi. Mundo nila’y ating buuing muli” (I hope the inheritance of the next generations will not only be tales and faded photos. Let us together build a better world for them).…