Tags: Trans-Pacific Partnership

Hadlang sa internet freedom ang Trans-Pacific Partnership (TPP) na inilalako ni Barack Obama

Kontrobersyal ang mga tsapter ng Trans-Pacific Partnership hinggil sa liberalisasyon sa agrikultura; pag-import at pag-eksport ng “textiles”, “apparel”, at “footwear”; intellectual property rights (IPR); serbisyo at pamumuhanan; kontrol sa pamumuhunan at kapital; pribatisasyon ng mga kumpanyang pag-aari ng gobyerno; pangangalaga ng kalikasan; at karapatan ng mga manggagawa.