Tags: tubig

Press Release 28 February 2011 Papalaking kita ng mga korporasyon sa kuryente’t tubig, papataas ang singil Protesta ang ibinayad ng mga anakpawis sa panibagong dagdag-singil sa tubig at kuryente ngayong katapusan ng buwan. Disclaimer | What you are reading is either a press release/ statement or a manifesto. These materials do not go through our…