Tags: Tungong Baby

Ni ROLANDO B. TOLENTINO Bulatlat.com Nagbabago ang texto at kontexto ng humanidades. Pero hindi nagbabago ang layon o misyon nito: humanidades ang substansya ng pagkatao, ang bumubuo at bumubuhay sa tao lampas sa batayang pangangailangan. Sa maikling presentasyon, tatalakayin ko ang potensyal ng humanidades sa higit pang pagbubukas ng kaisipan tungo sa mapagpalayang pagkilos, hindi…