Tags: Welga

Ni ROLANDO B. TOLENTINO Kulturang Popular Kultura (Bulatlat.com) Protesta ang lohikal na tugon sa kondisyon ng panunupil ng mga galamay ng estado. At seryoso ang kilusang manggagawa ngayon sa dami ng protesta at welgang kanilang inilulunsad. Ang Alliance of Port/Transport Workers and Porters–North Harbor (APTWP) ay tutol sa pribatisasyon ng operasyon sa port area. Tinatayang…