Tags: workers

Ni YANI ELA Bulatlat.com Nakakabingi ang ingay ng mga nag-uumpugang granahe. Pasikot-sikot, paikot-ikot sa taenga. Walang katapusang pumipiga ng pawis, tubo at gutom. Langitngit ng mga nagtatangisang makina. Sa pananahi, pamutol ng lata, panghakot ng semento’t graba. Pangmolde ng plastic at pamutol ng mga bakal. Lahat mula sa iyong bisig-paggawa. Tahimik na nakamasid, ngunit pawisan…