This story was taken from Bulatlat, the Philippines's alternative weekly newsmagazine (www.bulatlat.com, www.bulatlat.net, www.bulatlat.org).
Vol. VII, No. 11, April 22-28, 2007


 

 

TULA (POETRY)

Ang Utos (Kadenado't Kondenado)

NI RAUL FUNILAS
Inilathala ng Bulatlat


May isang lalaking takot na nagtago
At ayaw padakip sa gawang pangrereyp.
Tinawag ng Puno ang piling bilanggong
Yayat ang hitsura’t halatang may sakit.
Agad na nag-atas at tutugaygayan,
Gaano mang hirap ang kanyang suungin.
“Tandaang mabuti… Balik-bilangguan!”
Ulos na salitang mata’y nanduduling.
“Gumagawa ito ng lihim na landas
At higit bihasang parang may sa palos.
Yabag ay pakingga’t tatagan ang matyag,
Gayahin ang mata nitong ibong banug.
Agad na dakipin kung siya’y makita’t
Yariing tahimik kapag umaalma.

Abril 18, 2007 

Inilathala ng Bulatlat

 

© 2007 Bulatlat  Alipato Publications

Permission is granted to reprint or redistribute this article, provided its author/s and Bulatlat are properly credited and notified.