Bu-lat-lat (boo-lat-lat) verb: to search, probe, investigate, inquire; to unearth facts

Vol. V,    No. 20      June 26 - July 2, 2005      Quezon City, Philippines

HOME

ARCHIVE

CONTACT

RESOURCES

ABOUT BULATLAT

www.bulatlat.com

www.bulatlat.net

www.bulatlat.org

 

Google


Web Bulatlat

READER FEEDBACK

(We encourage readers to dialogue with us. Email us your letters complaints, corrections, clarifications, etc.)
 

Join Bulatlat's mailing list

 

DEMOCRATIC SPACE

(Email us your letters statements, press releases,  manifestos, etc.)

 

 

For turning the screws on hot issues, Bulatlat has been awarded the Golden Tornillo Award.

Iskandalo Cafe

 

Copyright 2004 Bulatlat
bulatlat@gmail.com

   

Pagbabago?

AWIT NI JESS SANTIAGO
Posted by Bulatlat

 

Nakakasawa ang mga pangako

Nakakasawa rin ang maghintay

Ang mga pangakong laging napapako

Sa pagtitiwala ay pumapatay

 

Nakakapagod din ang umasa

Lalo’t ang bituka ay walang laman

Napakailap sa mahirap ang histusya

Lalo’t bansa ay hawak lang ng iilan

 

Nag-People Power I, nag-People Power II

Ang buhay nati’y di pa rin nagbabago

Nag-People Power I, nag-People Power II

Ngunit hindi pa rin tayo natututo

 

Maghapon-magdamag sa pabrika

Kayod-kalabaw sa bukirin

Ulani’t arawin tayo sa kalsada

Maisulong lamang ang adhikain

 

Hinarap na natin ang lahat ng hirap

Binalikat ang lahat ng pasanin

Ngunit ang bunga n gating pagsisikap

Sinasarili lamang ng mga sakim

 

Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing

Ngunit nang maluto ay iba ang kumain

Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing

Ngunit nang maluto ay iba ang kumain

 

Tayo ang pangharang sa tangke

Tayo ang pambala sa kanyon

Habang nag-aabang ang mga buwitre

Naghihintay ng tamang pagkakataon

 

Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing

Ngunit nang maluto ay iba ang kumain

Tayo ang nagtanim, ang nagbayo at nagsaing

Ngunit nang maluto ay iba ang kumain

 

Tayo ang pangharang sa tangke

Tayo ang pambala sa kanyon

Habang nag-aabang ang mga buwitre

Bantay-salakay na mga lider ng nasyon

 

Kahit nag-Edsa III, kahit mag-Edsa IV

Ang buhay natin di pa rin magbabago

Kahit mag-People Power tayo ang talo

Hangga’t hindi tayo natututo

 

Posted by Bulatlat

 

BACK TO TOP ■  PRINTER-FRIENDLY VERSION  ■   COMMENT

 

© 2004 Bulatlat  Alipato Publications

Permission is granted to reprint or redistribute this article, provided its author/s and Bulatlat are properly credited and notified.