Category: Gunita ng Salita

May afinidad ang pornograpiya at politika—pareho itong nagpapakita ng kalabisan, kadalasan isang paulit-ulit o tematikong akto (sex sa pornograpiya, skandalo sa politika) na nakasentro sa spektakularisasyon ng katawan ng mga aktor, at ang naturalisasyon ng kahindik-hindik na afekto sa manonood. NI ROLAND TOLENTINO KULTURANG POPULAR KULTURA Bulatlat Vol. VIII, No. 4, February 24-March 1, 2008…

Ang skandalo ay paratihang nandito. Hindi ito nawawala, bagkus ito nga ang katangian ng sinumang presidente bilang pagsipat sa mas malakihang krisis sa bansa. Normal ang skandalo. Abnormal ang kawalan nito. Sa pagkakataon ni Arroyo, ang skandalo ay nagiging malaking bitak sa pambansang krisis, na siyang makakapagdulot ng skandalo, na tulad kina Marcos at Estrada,…

May korelasyon ang pisikal na pangangatawan at panghawak sa pambansang kapangyarihan. Kailangang magsimbolo ang pangangatawan ng presidente bilang pinakamatayog at makapangyarihan sa bansa. Kailangan itong sumabay sa kinetisismo ng posisyon—parating laman ng quad-media araw-araw, kayang pagsabayin ang pagninang sa kasal ng anak ng kaibigang politiko, pakikipaglamay, at pamumuno sa disaster-relief operation ng super-typhoon, kayang nasa…

Madalas itong mangyari at mabasa, at kakatwa, sa pagkapangulo ni Gloria Macapal-Arroyo ito nagaganap. Maraming bilang ng mamamayan sa Metro Manila ay umaakyat ng billboard. May prinoproblema sila, kinakayang umakyat mag-isa sa billboard na sinasampayan ng higanteng tarpaulin, matatanaw ng dumadaan, susuyuin ng pulis, inuulat ng media na may sayad, at bababa kundi man patalon.…

Ang kapangyarihang mag-xerox ang kagalingan (skill) ng Filipinong singer. Kung gayon, ang karaoke ang pangunahing aparato na nagpapaunlad ng kanyang kagalingan tungo sa kapangyarihang makapag-xerox. NI ROLAND TOLENTINO KULTURANG POPULAR KULTURA Bulatlat Vol. VII, No. 49, Enero 20-26, 2008 Balita ang mala-Cinderella pagkatuklas kay Arnel Pineda, dating tipikal na nagbabanda sa bansa, ang kanyang grupong…

Kung sa Minamata, mamamatay muna ang mga biktima at ang sibilyang nagkaso bago makatamo ng katarungan, sa Pilipinas, paano mo aantaying mamatay ang pinakamaraming bilang ng mamamayan? Hindi na nga inaantay mabawasan ang bilang, minamasaker pa ang mga nag-aaklas na magsasaka. NI ROLAND TOLENTINO Bulatlat Kulturang Popular Kultura Vol. VII, No. 48, January 13-19, 2008…

Sa post-Pasko, ang mga nasa laylayan ay muling maisasantabi, ang nag-astang gitnang uri ay babalik sa panahong kailangang bayaran ang mga inutang o ipre-pressure ang mga kamag-anak na overseas contract worker na magpadala pa, at kalakhan ay sabay-sabay na mapapabuntong-hiniga. NI ROLAND TOLENTINO KULTURANG POPULAR Bulatlat Vol. VII, No. 47, January 6-12, 2008 Tapos na…

Hindi nauubusan ng isyu ang bansang ito. Malalim ang balon ng pandarahas at pandarambong. Mabuti na lamang at mayroong gising – nangangampanya, tumututol, nagsasalaysay, gumugunita at nag-aaklas – habang ang marami ay natutulog na, o ipinaghehele ng mga jingle at indayog na “Boom Tarat Tarat” at “Itaktak Mo,” nagmo-malling na parang zombie (gising at nakakalakad…

NI ROLAND TOLENTINO Bulatlat Sa pagitan ng itaas ng gitna ng sikmura, at pinapaligiran ng tiyan, maliit na bituka, atay at pantog, matatagpuan ang pancreas. Mahalaga ang pancreas dahil una, ito ang lumilikha ng pancreatic juices na lagakan ng importanteng enzymes para matunaw ang pagkain, at ikalawa, ito ang lumilikha din ng ilang hormones, kasama…

By Trina Melissa Federis Bulatlat.com Summer is a time for ice cream, as the hot weather tends to increase demand for this already popular dessert. At this time, Philippine-owned enterprises compete with their foreign counterparts by lowering their prices, the same strategy they have adopted regardless of the season and weather. Spouses Jun and Angie…