Tags: cherith dayrit-garcia

NI E. SAN JUAN, JR. Inilathala ng Bulatlat (In Memoriam: Maria Theresa “Cherith” Dayrit-Garcia (1957-2000); Unang Pagsubok) Nakahimpil kami noon pansamantala kina Helen nang mabalitaang nangyari nga– ang dating ng balita’y pagkagulat sandaling sumalisi ang di pagkapaniwala sumapot ang lagim at bigat ng panghihinayang…. Nabuwal ka noong 16 Hulyo 2000 sa sitio Bagis, baryo Napoleong,…