Tags: e. san juan jr.

(Komunikasyon Mula Sa Pusod ng Imperyo) NI E. SAN JUAN, JR.* Inilathala ng Bulatlat Vol. VII, No. 50, January 27-February 2, 2008 Mula kay Ka Alegria, pasalubong ang cancion ng sosyalistang pakikibaka sa Venezuela, kalugod-lugod na balitang ipinaabot mo bilang balik-bayan- Bagamat sinagkaan hinarang, patuloy ang agos ng Revolucion Bolivariano sa lupang binusabos ng imperyalistang…

On the Presence of Filipinos in the United States, and other Essays by E. San Juan, Jr. Salinas, California: SRMNK Publishers, 2007 114 pages In his latest book, On the Presence of Filipinos in the United States: and other Essays, San Juan clearly demonstrates that history is a weapon in the ideological battle between those…