Tags: forced evacuation

O bakwet, kami po ay bakwet Mula sa probinsya, kami ay umalis Nagbakwet, kami ay umalis Doon po sa amin, sundalo’y malupit Sundalo’y walang galang, hindi yata nag-aral Matanda at bata, sinasaktan, pinapatay Hindi nila pakinggan ang aming katuwiran Agad dadamputin at sinasaktan O bayan ko, o bayan ko Paano ang pag-aaral ko? Napatigil, o…

By dabet castañeda HUMAN RIGHTS WATCH Bulatlat Vol. VIII, No. 4, February 24-March 1, 2008 The intensifying militarization of Quezon province has forced 69 individuals to leave their homes and livelihood and literally run for their lives during the last quarter of 2007. Tales of fathers and mothers being harassed and taken to military camps…