Tags: henry sy

PRESS RELEASE April 23, 2012 The youth group Anakbayan expressed its outrage today as members of the Philippine National Police opened fire today on residents of a Paranaque urban poor community, leaving at least one minor dead and several injured. The 9.7-hectare Silverio Compound, home to around 28 thousand families, is under the threat of…

Ni ROLAND TOLENTINO Bulatlat.com Nagawa ang hindi nagagawa sa SM, ang pinakamalaking mall franchise sa bansa: ang hayag na politikal na protesta laban sa isyu ng corporate greed nito. Wala naman gaanong natinag nang magwelga ang kanyang manggagawa (1980s at 2000s) dahil sa panunupil sa labor union nito, maging sa opresibong kontraktwalisasyon at kondisyon sa…

By RONALYN V. OLEA
“DAR officials are fully aware that Hacienda Looc is a contested land and that the fraudulent cancellation of their certificates is not equivalent to a conversion order,” KMP secretary general Danilo Ramos said.

Sidebar: Hacienda Looc farmers decry harassment, tag Henry Sy as a ‘landgrabber’

“Our land is not for sale. It is not a commodity that real estate developers can peddle to their rich clients.” – Ugnayan ng Mamamayan Laban sa Pangwawasak ng Lupa sa Hacienda Looc By RONALYN V. OLEA Bulatlat.com MANILA – Armando Lemita, 46, was born in Calayo village inside the Hacienda Looc in Nasugbu, Batangas.…

By INA ALLECO SILVERIO Bulatlat.com Support for the peace talks between the Government of the Philippines (GPH) and the National Democratic Front of the Philippines (NDFP) continues to pour in as various sectors of Philippine society including religious formations expressed their stand that both parties return to the negotiating table and proceed with the next…

Sa syudad ng malls, ang masaker ay hindi sa labas kundi sa loob ng malls.  Mga patay na buhay na walang kasawaang naglalakad, namimili, nagpapaligaw sa gitnang uring fantasya.  Dito sa malls, iniiwan sa pinto ang labi ng anumang materialidad ng abang uring pinagmulan.  Sa pagbati ng gwardya at inspeksyon ng gamit ng maller, iniiwan…

Ang malling ay hindi na lamang malling, ang malling ay isang anyo ng kontra-rebolusyonaryo na kalakaran na ang pang-araw-araw na politika ay makamayagpag, at maetsapwera ang politikal na lohika ng ating panlipunan at historikal na relasyon sa mall at karanasan. NI ROLAND TOLENTINO Bulatlat Ganito nagsimula ang pagninilay na ito.  Banggit ng mga kaibigang Sarah…