Tags: jonas burgos

“The Philippine National Report is significant not for what it says but for what it does not say. It is a selective, one-sided, self-serving account of the Philippine government’s so-called achievements and best practices in fulfilling its human rights obligations. It is a brazen attempt to hide the truth and evade accountability for the Arroyo…

The implementation of the writ of amparo which takes effect Oct 24 gives hope to families of about 200 victims of enforced disappearances. A test case is that of activist-agriculturist Jonas Burgos who was abducted allegedly by state agents on April 28. By Dabet Castañeda HUMAN RIGHTS WATCH Bulatlat Vol. VII, No. 35, October 7-13,…

NI JOI BARRIOS-LEBLANC Inilathala ng Bulatlat Vol. VII, No. 30, September 2-8, 2007 (Para sa mga magulang nina Jonas, Karen at Sherlyn at sa pamilya nina Luisa at Nilo ng Panay) Hinahanap ko Siyang nawawala. Pinagtatagpi ang mga ebidensiya, Pinagdudugtong ang mga salaysay, Idinudulog sa hukuman. Hinahanap ko Siyang nawawala. Iwinawaksi ang masamang panaginip: Ang…

(Kay Jonas Burgos, desaparecido) NI MARK ANGELES Inilathala ng Bulatlat Vol. VII, No. 16 May 27-June 2, 2007 Noong mawala ang susi ng aparador, itinaob namin ang buong bahay. Bakit hindi kita hahanapin, Jonas, ngayong dinukot ka ng mga operatiba ni Arroyo? Waring umalingawngaw sa aking sintido ang iyong tinig: Aktibista ako! Aktibista ako! —…