Tags: manila peninsula siege

Kung ang mamamahayag ay bahagi ng balita, siguradong makokompromiso ang kanyang kredibilidad dahil iisipin ng kanyang mga mambabasa, tagapakinig o tagapanood na siya ay hindi obhetibo. Pero iba na ang pagkakataon ngayon. Kaming mga mamamahayag ay naging bahagi na ng balita dahil sa desisyon naming labanan ang malinaw na pagsikil sa kalayaan sa pamamahayag. NI…

Police and Justice Department officials face a P10 million class suit filed by over a hundred journalists and three media organizations for the illegal arrest of their colleagues after the Manila Pen siege by rebel soldiers November last year and the succeeding threats thereof. By Dabet Castañeda Bulatlat Vol VIII. No. 1, February 3-9, 2008…