Tags: Summit Media

Ni Roland Tolentino Bulatlat.com Sa isang lektura, binanggit ng taga-Summit Media, industry leader sa magazine publishing, at kung tama ang aking nadinig, na ang market nito ay P4 bilyon kada taon, at lumalaki pa. Talo ng magazines ang pinagsamang kita ng pelikula at musika. Hindi naman spekulasyon na ang pangunahing mabebentang magazines ay mga local…