Tags: telenovela

Ang camp ay nababalot ng artifice, nakikita ang tistis kaysa sa perfeksyon ng saplot. Nagiging fluid ang relasyong pangkapangyarihan, at ang resulta ay carnivalesque laughter, tulad ng isinasaad ng lingwistang si Mikhail Bahktin. Sa isang temporal na saglit, nababaligtad ang relasyong pangkapangyarihan, tulad ng mahirap at mayaman, at naibubuyanyang ang konstruksyon ng aktwal at historikal…