Tags: United Nations Special Rapporteur on Extra-judicial

Hindi nauubusan ng isyu ang bansang ito. Malalim ang balon ng pandarahas at pandarambong. Mabuti na lamang at mayroong gising – nangangampanya, tumututol, nagsasalaysay, gumugunita at nag-aaklas – habang ang marami ay natutulog na, o ipinaghehele ng mga jingle at indayog na “Boom Tarat Tarat” at “Itaktak Mo,” nagmo-malling na parang zombie (gising at nakakalakad…