Tags: Ang Mga Cazadores

Ni ANDRES BONIFACIO Mga kasadores dito ay padala Sanhi raw ng gulo’y lilipulin nila Ngunit hindi laban yaong kinikita Kundi ang mang-umit ng manok at baka. Yaong mga bayang sa tahimik kanlong Sa mga Kastila’y siyang hinahayon, Ang bawat makita nilang malalamon Pinag-aagawan dahilan sa gutom. Buong kabahayan ay sinasaliksik, Pilak na makita sa bulsa…