Tags: Filipino cuisine

May kinalaman ang lugar at tao sa uri ng pagkain kanilang inihahanda.Ang pagkain sa partikular na mga lugar ay pagkilala sa etnisidad ng mga taong lumilikha nito, pati na rin ng heograpiyang pinaghalawan ng kondisyon ng paglikha. NI ROLAND TOLENTINO KULTURANG POPULAR KULTURA Bulatlat Una kong napakinggan ang relasyon ng pagkain at lipunan sa isang…