Tags: filipino poem

NI JOI BARRIOS-LEBLANC* Inilathala ng Bulatlat Paano babayaran Ang utang ng aking bayan? Nakayapak ang batang sinanla Para sa mga sapatos ng isang Unang Ginang. Putol ang kamay ng manggagawa, Habang lumalambi-lambitin sa daliri Ng dating Pangulo Ang kanyang mahal na tabako. Gula-gulanit ang katawan Ng magsasakang naninibilhan Sa air-conditioned na kuwadra Sa asyenda ng…