Tags: glenn ford tolentino

Ni GLENN FORD B. TOLENTINO Nakaprograma tayong isilang ng sistematikong matris ng kompyuter dito sa google earth. Binibinyagan tayo sa ngalan ng yahoo, twitter o facebook [Walang lalabag sa atas ng eletronika] Mga sanggol wari tayong inaaral ang ligoy-propaganda ng unang hakbang sa hinaharap? Ginagagap natin ang lingguwaheng inaalok ng Kapitalismo sa loob ng laboratoryo.…