Sa Loob at Labas ng Facebook

Ni GLENN FORD B. TOLENTINO

Nakaprograma tayong isilang ng sistematikong matris ng kompyuter dito sa google earth.

Binibinyagan tayo sa ngalan ng yahoo, twitter o facebook [Walang lalabag sa atas ng eletronika]

Mga sanggol wari tayong inaaral ang ligoy-propaganda ng unang hakbang sa hinaharap? Ginagagap natin ang lingguwaheng inaalok ng Kapitalismo sa loob ng laboratoryo.

May ugnayan ang wika at pahiwatig na dumadaloy sa prosesor,

Marahil depinido ang pagkasinkronays ng tao sa makina o ng makina sa tao.

Napapanatag tayo sa paghehele ng mga elektronikong awit,

at ng makukulay na paisahe sa kuwadrong daigdig.

Nahihimbing ang oras sa dambana ng mga turnilyo’t aparato.

Habang bumubulusok ang mga adbertismo at nagpapatatag ang mga imperyo:

(Tinitingala natin ang monumento ni Jollibee) tuwing tayo’y dinadalaw ng gutom o

kawalang pag-iral.

Gayong sa kabilang titig-tigatig ng daigdig walang kumukurap na hinagap.

Nakabayubay ang mangha sa alangaang ngayong tumatawid ang balita’t talibà sa dagitab.

May aklasan, nag-aaklas na ang mga elektron sa loob at labas ng facebook.

Oktubre 27, 2010

Share This Post

5 Comments - Write a Comment

  1. · Edit

    Maraming salamat po sa Bulatlat.com, sa Literary section sa paglathala sa aking tula. Mabuhay po kayo!

  2. ka-ano-ano mo si Prof. Rolando Tolentino?? Mr. Glenn?

Comments are closed.