Category: Poetry

ni Mark Angeles Kanina, hindi ko sinasadyang iangat ang tasa Nang hindi nakapikit, para bang pagsilip Nang direkta sa mata ng bagyo. Nakita ko ang kapeng biglang umalimpuyo. Nakita ko ang pagtaas ng bahang may putik, Kaladkad ang anumang naitumba ng hangin. Nakita ko ang mga humihingi ng saklolo. Nakita ko ang mga hindi makahingi…

Hindi ito Pagbabanta

Ni IMA ARIATE para kay Ka Randy Echanis Walang puwang ang pasistang estado Sa mga huwarang kasama kagaya mo Walang puwang ang puso ng mga berdugo Sa luha at hinagpis ng pamilyang naiwan. Walang puwang ang mga tunay na terorista Sa mga adhikaing dalisay at demokratiko Walang puwang ang kumakalabit ng gatilyo Akala siguro mapapaslang…

Ka Randy

By LUCHIE MARANAN They who wield the law Sent hooded men who Barged into the house of an Ailing old man. They plunged their weapons Deep into his mortal being, Splattering the great deeds Of a peacemaker. So tell us now, Who are the peace slayers? Who are the social justice thieves? Who are the…

ATL

Ni EDEN BRILLO Napilitang magpalit ng damit na mas maalwan. Dahil mainit na naman. Ang aparador, Pulos panlamig ang laman. Sukat ng isang damit, Hubad agad. Kasi ang gaspang sa pakiramdam. Dal’wa, Tatlo, Hanggang apat. Bawat palit, tila balabal ng malamig na bangkay. Wala talagang makasapat. Sa kada liwan, Nanunumbalik ang mga paboritong pantaas. Sabay…