ni Mark Angeles Kanina, hindi ko sinasadyang iangat ang tasa Nang hindi nakapikit, para bang pagsilip Nang direkta sa mata ng bagyo. Nakita ko ang kapeng biglang umalimpuyo. Nakita ko ang pagtaas ng bahang may putik, Kaladkad ang anumang naitumba ng hangin. Nakita ko ang mga humihingi ng saklolo. Nakita ko ang mga hindi makahingi…

At cross-purposes with itself

It explains why it is abridging the people’s right to information: it is to prevent the citizenry from demanding that government truly address the roots of poverty by, among other means, curbing the dishonesty in public office that contributes to the hopelessness, hunger and despair that has led many Filipinos to take up the gun. His own regime is in that sense at cross-purposes with Mr. Duterte’s oft repeated promise to end corruption.