Tags: Balik-Tanaw

BALIK-TANAW | Kaninong Yapak Ba Ang Ating Sinundan?

Tandaan natin na si Kristo ay nakaranas ng matinding mga paratang, paniniktik, pananakot, pag-aresto, pagtortyur, at pagpako sa krus hanggang kamatayan. Ngunit muling nabuhay na muli kapiling ng mga ordinaryong mamamayan tulad ng mga magsasaka, manggagawa, mga ulila, byuda, mga aping kababaihan at bata. Sa katunayan, sila ang mga pinapahalagahan ni Kristo- silang mga minamaliit at pinagtatabuyan ng emperyo. Ang mga tulad nila ang dahilan ng kanyang pagsasakatawang tao upang maisulong ang kaganapan ng buhay para sa lahat at hindi lamang sa iilan.

Balik-Tanaw | 16th Sunday after Pentecost: And the Last Shall Be First

The grumblings of the “firsts” maybe being popularly interpreted at present through the lenses of workers receiving and experiencing unjust wages and unfair working conditions and, thus, problematizes the employer in the parable itself. However, even in its conventional or traditional meaning, the parable is very clear about what it is saying about the republic of God.