Tags: Balik-Tanaw

Joys and Sacrifices of Proclaiming God’s Jubilee

As forerunners of just peace, equity, and liberation, like John the Baptist, who announced the coming of the Messiah, the task is truly a challenge and may possibly cost one’s life while in the process. Announcing God’s jubilee would mean proclaiming that salvation does not only involve the soul but as well as the physical, mental, economic, social, and political aspects of our human life.

BALIK-TANAW | Kaninong Yapak Ba Ang Ating Sinundan?

Tandaan natin na si Kristo ay nakaranas ng matinding mga paratang, paniniktik, pananakot, pag-aresto, pagtortyur, at pagpako sa krus hanggang kamatayan. Ngunit muling nabuhay na muli kapiling ng mga ordinaryong mamamayan tulad ng mga magsasaka, manggagawa, mga ulila, byuda, mga aping kababaihan at bata. Sa katunayan, sila ang mga pinapahalagahan ni Kristo- silang mga minamaliit at pinagtatabuyan ng emperyo. Ang mga tulad nila ang dahilan ng kanyang pagsasakatawang tao upang maisulong ang kaganapan ng buhay para sa lahat at hindi lamang sa iilan.