Category: Other Stories

Trese: Beyond folklore and monsters

The conditions under which Alexandra lived, grew up and struggled have molded her character but it is also in this context that mythical creatures are enabled to rouse the viewer’s consciousness about the current state of Philippine society. Undeniably, Trese is rich in contemporary social realities that resonate with ordinary Filipinos.

Kabayanihan ng Moro at katutubo: Pagpupugay sa kanilang malayang komunidad sa harap ng kolonyal na paghahari ng Espanya sa Pilipinas

Ang mga malalayang komunidad na matagumpay na nagdepensa sa lupang ninuno at kasarinlan ay naging biktima ng diskriminasyon at pagpapabaya matapos italaga ang Republika ng Pilipinas. Dapat lamang magkaisa ang mamamayang Bangsa Moro, mga Lumad, mga mamamayang Cordillera at iba pang mga katutubo sa buong kapuluan na matagal nang nag-ukit ng tagumpay sa ating kasaysayan. Sapagkat sila ay mga bayani at martir sa pagpapasya-sa-sarili laban sa kolonyalismo at mga lokal nilang kasapakat.