Tags: McCarthyism

NI JOI BARRIOS CONTEND at BAYAN Inilathala ng Bulatlat Nagmumulto si Senador McCarthy. Gumagala-gala ang kanyang espiritu sa mga pasilyo ng akademya. Nalalanghap ng lahat ang masangsang na bulaklak ng tsampaka, Naririnig ang kalansing ng tanikalang nagbibigay babala: Manginig, manginig! Damhin ang malamig na simoy ng hangin na bumubulong-bulong ng pangamba sa diwa ng mga…