Category: Poetry

Love completes

By BEN QUILLOY I You were in a mission To save lives With that malaria scare And to be sure that others are cured and healthy. We were like long lost friends Finding common friends Updating on stories And suddenly we clicked. Communicating through letters With words of wisdom and nationalist fervor Always filled with…

ni Mark Angeles Kanina, hindi ko sinasadyang iangat ang tasa Nang hindi nakapikit, para bang pagsilip Nang direkta sa mata ng bagyo. Nakita ko ang kapeng biglang umalimpuyo. Nakita ko ang pagtaas ng bahang may putik, Kaladkad ang anumang naitumba ng hangin. Nakita ko ang mga humihingi ng saklolo. Nakita ko ang mga hindi makahingi…

Hindi ito Pagbabanta

Ni IMA ARIATE para kay Ka Randy Echanis Walang puwang ang pasistang estado Sa mga huwarang kasama kagaya mo Walang puwang ang puso ng mga berdugo Sa luha at hinagpis ng pamilyang naiwan. Walang puwang ang mga tunay na terorista Sa mga adhikaing dalisay at demokratiko Walang puwang ang kumakalabit ng gatilyo Akala siguro mapapaslang…