Category: Poetry

Love completes

By BEN QUILLOY I You were in a mission To save lives With that malaria scare And to be sure that others are cured and healthy. We were like long lost friends Finding common friends Updating on stories And suddenly we clicked. Communicating through letters With words of wisdom and nationalist fervor Always filled with…

ni Mark Angeles Kanina, hindi ko sinasadyang iangat ang tasa Nang hindi nakapikit, para bang pagsilip Nang direkta sa mata ng bagyo. Nakita ko ang kapeng biglang umalimpuyo. Nakita ko ang pagtaas ng bahang may putik, Kaladkad ang anumang naitumba ng hangin. Nakita ko ang mga humihingi ng saklolo. Nakita ko ang mga hindi makahingi…